Delta i Kungsholmsresan för att utveckla vår politik

Moderaterna på Kungsholmen vill gärna se ditt engagemang i att vidareutveckla partiets politik för Kungsholmen. Under hösten påbörjar de tre moderatföreningarna i stadsdelen ett arbete för att utveckla ny moderat politik med sikte på valåret 2018. Detta arbete leds av en arbetsgrupp som vi vill inbjuda dig att delta i. Arbetet syftar till att Moderaterna ska stå väl rustade i valrörelsen på Kungsholmen med egna lokala idéer, budskap och förslag som är attraktiva och relevanta för väljarna på Kungsholmen och Essingen.

För att ta fram vår Kungsholmspolitik behöver vi moderater genomföra en gemensam resa tillsammans inför 2018 där vi möter invånare, medlemmar och näringsidkare för att under valåret kunna landa i en valplattform med tydliga och relevanta budskap. Arbetsgruppen kommer att ansvara för arbetet med vägledning och återrapportering till föreningsstyrelserna. Under vägen kopplas gruppens arbete ihop med den politikutveckling som sker hos partiet nationellt och regionalt och gruppen kommer att lyssna in Kungsholmsbornas syn på stadsdelens utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Slutmålet är att gruppen innan valåret ska utarbeta ett förslag till valplattform för Moderaterna på Kungsholmen och peka ut viktiga frågor och budskap som partiet bör driva på Kungsholmen under valrörelsen.

Vi vill gärna se ditt engagemang i arbetet för att ta fram idéer för ett bättre Kungsholmen. Det kan ske genom att delta i själva arbetsgruppen men också genom att du i ett senare skede skickar in idéer till arbetsgruppen eller deltar vid de aktiviteter som gruppen arrangerar.

Anmäl intresse att delta i arbetsgruppen genom att skicka dina kontaktuppgifter per mail till joel.lauren@moderat.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen för S:t Göransmoderaterna