Ökat klotter på Kungsholmen

Vårt Kungsholmen skriver om moderaternas skrivelse i Kungsholmens stadsdelsnämnd med anledning av att klotteranmälningarna har ökat med 57 % på Kungsholmen under 2015. Parallellt med detta har stadens efterlevnad av 24-timmargarantin försämrats, vilket gör att intrycket av Stockholm blir allt mer smutsigt och otryggt. Detta återspeglas i stadens brukarundersökning där allt färre kungsholmsbor tycker att Stockholm är en ren och välstädad stad att bo i.

Vi anser att det är viktigt att gå till botten med varför klotteranmälningarna har ökat så kraftigt och vi har begärt en utredning om vad ökningarna beror på. Detta då vi anser att det är viktigt att få klarhet i varför anmälningarna har ökat så kraftigt. Vi misstänker att det finns en koppling mellan den mer tillåtande inställningen och det ökade antalet anmälningar. Vi uppmanar dessutom stadsdelsförvaltningen att avbryta sina planer på att uppföra kostsamma legala graffitiväggar i avvaktan på utredningen och istället ägna tid och kraft för att förebygga och bekämpa skadegörelse i stadsdelen.

Henrik Sjölander

Gruppledare (M) i Kungsholmens stadsdelsnämnd

http://http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/m-lagg-ner-planerna-pa-lagliga-graffitivaggar/aRKpcn!p6JnkXWJs0BUZ3XIwmWDUw/