Talarkväll på Stockholms Handelskammare

Onsdagen den 5 november kl 18.30 ordnar Moderaterna på Kungsholmen, Essingen och St. Göran ett gemensamt besök till Stockholms Handelskammare där näringspolitiska experten Anna Wersäll tar emot oss.

Anmälan till utbpakungsholmen@moderat.se eller genom Facebookevenemanget.

Efter besvikelsen i september är det nu dags för oss att förbereda oss för att bedriva en kraftfull och konstruktiv opposition. Både regeringen och den nya majoriteten i Stockholms stad har redan presenterat en lång rad tillväxtfientliga förslag som riktar udden mot Stockholmsregionen. Vi kommer bland annat att få lyssna på hur Stockholms näringsliv påverkas av hoten mot Bromma Flygplats, Förbifart Stockholm och Slussen. Handelskammarens Anna Wersäll kommer att tala om vilken politik som kan göra Stockholm konkurrenskraftigt i den internationella konkurrensen om jobben.

Varmt välkommen!
S:t Göransmoderaterna
Kungsholmsmoderaterna
Essingemoderaterna