20 illegala bosättningar på Kungsholmen – svmp står handfallna

Det är tragiskt och alarmerande att det bara på Kungsholmen finns 20 (!) områden med illegala sov- och boplatser. Dessa platser är direkt förknippade med ett stort mänskligt lidande för utsatta EU-medborgare, sanitära missförhållanden och otrygghet för kungsholmsborna. Att inte agera med fler insatser mot boplatserna är att acceptera att den akuta situationen på gatorna nu är det nya normala.

Vi kan inte vänta på ett nationellt tiggeriförbud. Lokalt ska vi agera med det vi kan, nu föreslår vi att stärka upp de uppsökande resurserna med trygghetsvärdar som kan öka besöken, eller ”punktmarkera”, de områden där vi nu vet att boplatserna uppstår. Det kan både ge en avhållande effekt mot nya boplatser och avlasta polisen och EU-teamet som kan jobba mer med akuta ingripanden och avhysningar.

Läs mer här.