Afghanistan – Efter talibanernas maktövertagande

Klas Bjurström – Afghanistan – efter talibanernas maktövertagande
Datum: Torsdag den 3/2 – 2022.
Tid: 19:00-20:00
Plats: “Friheten” – Lokal på Moderaternas kansli (Blaiseholmsgatan 4a, 103 17 Stockholm)
Den 15/8 – 2021 föll Kabul och över en natt förändrades den afghanska staten, den afghanska regeringen och med den förutsättningarna för svensk afghanistanpolitik. Afghanistan – landet som varit en av Sveriges viktigaste utrikespolitiska arenor. Under åren som gått har Sverige investerat mycket bistånd för att förbättra livet för befolkningen och även haft en omfattande mångårig militär insats för att trygga freden och befolkningens säkerhet.
Vilket är det nya Afghanistan som vi nu ser? Vilka är förutsättningarna för svensk afghanistanpolitik efter det att talibanerna har tagit över makten? Hur kan Sverige arbeta och vilka bör egentligen vara målen för svensk afghanistanpolitik?
Den här kvällen har vi nöjet att presentera Klas Bjurström. Klas är senior strategic advisor i svenska Afghanistankommitten. Klas arbetar bland annat med styrning, resultatuppföljning, anti-korruption, samt politik och säkerhet. Han är talesperson för SAK och har rest till och i Afghanistan årligen sedan 2004.
Varmt välkomna,
Kungsholmsmoderaterna
S:t Göransmoderaterna
Essingemoderaterna