Årsmöte 2019

Moderaterna på Kungsholmen (Essinge-, Kungsholms- och
S:t Göransmoderaterna) har nöjet att bjuda in alla våra medlemmar till ett gemensamt årsmöte.

Vi inleder kvällen med ett samtal med Arba Kokalari, som är en av Moderaternas toppkandidater till det stundande Europaparlamentsvalet.

”Moderaternas vision om att EU behövs som ett verktyg för att bygga fred, frihet och möjligheter för människor var det som en gång gjorde att jag blev politiskt engagerad. Hotet mot klimatet, oredan i migrationspolitiken, ökad organiserad brottslighet och ett alltmer aggressivt Ryssland är problem som vi möter på hemmaplan men som kan lösas bäst med hjälp av EU. Sveriges intressen måste försvaras i ett alltmer splittrat EU. Bryssel behöver skakas om med ny energi och EU-parlamentet behöver representeras av nya röster som står för framtidshopp och på folkets sida, inte byråkraternas.”

Därefter följer respektive förenings årsmöte och kvällen avslutas med ett gemensamt mingel där dryck och tilltugg serveras till självkostnadspris (50 kr).

Datum och tid: Tisdagen den 5:e mars 2019 kl. 18.30, inpassering från kl. 18.15
Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45
Anmälan: Via Facebook eller e-post: st-goran@moderaterna senast den 1 mars

Motioner och handlingar: Motioner ska enligt stadgarna vara respektive styrelse till handa senast den 19 februari, gärna via e-post st-goran@moderaterna.se

Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut via mejl samt läggas upp på denna sida.

Årsmötesinbjudan 2019

Verksamhetsberättelse Sankt Göran 2018

Bokslut Sankt Göran 2018

Motion om bilparkering

Styrelsens svar på motion

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2019 (1)

Varmt välkommen!
Styrelsen