Årsmöte S:t Göransmoderaterna

S:t Göransmoderaterna har nöjet att bjuda in alla medlemmar till ett årsmöte 2021. Årets årsmöte kommer att ske digitalt via Zoom på grund av Covid-19. En länk till årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar tillsammans med årsmöteshandlingarna i början på mars. Vid en eventuell votering behövs ett Bank ID för att kunna rösta. Röstlängd och dagordning kommer att vara installerad på förhand. Alla dessa åtgärder är styrda av rådande pandemi och därmed gällande råd och regler.

Datum och tid: Onsdagen den 10 mars 2021 kl. 18.30.

Plats: Digitalt via Zoom. Föreningen kommer att skicka instruktioner för Zoom, det digitala voteringssystemet samt handlingarna i god tid innan årsmötet.

Motioner och handlingar: Motioner ska enligt stadgarna vara respektive styrelse till handa senast den 24 februari, gärna via e-post st-goran@moderaterna.se. Årsmöteshandlingarna kommer att sändas ut separat, via mejl samt kan laddas ned här:

Valberedningens förslag St Göransmoderaterna 2021

St Göran Balans- och resultaträkning 2020

Revisionsberattelse St Gora nsmoderaterna 2020

St Göransmoderaterna Verksamhetsberättelse 2020

Kallelse till arsmote for S t Göransmoderaterna 2021

Anmälan till årsmötet: Anmälan görs antingen via Facebook-eventet eller till föreningens e-postadress.

Varmt välkomna!

Arin Karapet, ordförande S:t Göransmoderaterna

Årsmötekallelse