Fastighetsskatten och dess konsekvenser

Flera tunga S-distrikt fattar nu beslut på löpande band om att Socialdemokraterna skall återinföra fastighetsskatten som Alliansregeringen avskaffade 2007.

Den föreslagna fastighetsskatten kommer drabba fler än man tror och mer än vad man tror. Christian Ekström är VD för Skattebetalarna och han kommer förklara vad exakt det nya förslaget till fastighetsskatt skulle innebära och vad som skulle bli dess konsekvenser om det blev verklighet.

Mötet sker digitalt via Zoom tisdagen den 11 maj kl. 18.00 . Anmälan görs via Facebook. Länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan eventet!
Varmt välkomna!