Förtroendevalda från S:t Göransmoderaterna

Riksdagen
Johan Forssell – ledamot Försvarsutskottet, suppleant Näringsutskottet

Landstingsfullmäktige
Adelie Örnhall – ledamot
Charlotte Navserten – ersättare
Madeleine Hilding – ersättare

Kommunfullmäktige
Regina Kevius – Stadsbyggnads- och Idrottsborgarråd
Daniel Valiollahi – ledamot
Lise-Lotte Fylking – ersättare

Arbetsmarknadsnämnden
Aysin Hartzell – ledamot

Fastighetsnämnden
Mikael Eskman – ersättare

Idrottsnämnden
Regina Kevius – ordförande

Krisledningsnämnden
Regina Kevius – ledamot

Stadsbyggnadsnämnden
Regina Kevius – ordförande

Stadsdelsnämnden Kungsholmen
Ingrid Radford Gunnarsson – ledamot
Henrik Sjölander- ledatmot
Britt Tryding – ersättare
Sara Jendi Linder – ersättare

Styrelsen för Aktiebolaget Familjebostäder
Bertil Johansson – ledamot

Trafik och renhållning
Daniel Valiollahi – ledamot

Äldrenämnden
Mathias Hellichius – ersättare

Förvaltningsrätt
Camilla Ek
Thommy Fjällberg
Kjell Malmros
Göran Naesman

Skattenämnd
Mikael Eskman
Bo Tengelin

Stockholm Tingsrätt
Thommy Fjällberg
Sara Jendi Linder
Bertil Johansson
Arin Karapet
Kjell Malmros
Rubina Moghadas
Ulla Tengelin
Britt Tryding