Kampanj – Möjligheternas Stockholm

Moderaterna har tillsammans med samarbetspartierna presenterat sitt förslag till budget för 2022. Vi kommer med anledning av detta att kampanja för budgeten och dessutom erbjuda ett utbildningstillfälle innan kampanjen.
Med utbildningstillfället ges du möjlighet att få veta mer och ha en bra grund av fakta inför kampanjen. Förhoppningen är att man ska känna sig tryggare med budskapen och vad förslagen innebär.
Utbildningstillfället sker digitalt onsdagen den 24 november klockan 19.00 via. Länk till mötet skickas ut till de som anmäler sig till kampanjen.
Kampanjen håller vi lördagen den 27 november klockan 12.00 vid Drottningholmsvägen 16.
Varmt välkommen till dessa två medlemsaktiviter.