Kommer Stockholm krympa när alla jobbar hemifrån?

Under det senaste året har mycket förändrats. Genom att jobba hemifrån har många sett möjligheten att flytta och ändå kunna fortsätta jobba på distans. Barnfamiljer flyttar till mindre orter för att köpa större boenden. Genom ökad service med hemkörning och mer nättjänster ser butikerna hur kunderna försvunnit.
Olika politiska förslag som t.ex. fastighetsskatten påverkar också alla som äger sin bostad och ger effekter som påverkar människors val och möjligheter.
Vad händer med Stockholm efter pandemin? Vilken stad kommer vi att se och leva i de kommande åren? Lyssna till Oskar Öholm, vd för Fastighetsägarna i ett föredrag om Stockholms nya situation.
När: Måndagen den 7 juni kl. 18.30
Var: Mötet sker digitalt via Zoom. Anmälan sker på Facebook.
Varmt välkommen!