Kungsholmsresan

Kungsholmsresan

Hej Moderatvänner,

Moderaterna på Kungsholmen och Essingeöarna ska bidra i så stor utsträckning som möjligt till att vi vinner väljarnas förtroende i nästa val till kommun, landsting och riksdag. För att förtjäna väljarnas förtroende i valen behöver Moderaterna ha egna lokala idéer, budskap och förslag som är attraktiva, genomtänkta och relevanta för väljarna i vår stadsdel. Därför har vi moderater på Kungsholmen och Essingeöarna genomfört en resa tillsammans inför valet 2018 där vi har mött invånare, medlemmar och näringsidkare för att under valåret kunna landa i en attraktiv valplattform och relevanta budskap.

Resan har hittills resulterat i ett dokument Kungsholmsresan med rapporter från fyra arbetsgrupper: Ett livskraftigt Kungsholmen – Företagande, uteliv, näringsliv, Trygghet, Stadsbyggnad och Stadsmiljö och Äldrefrågor och Sjukvård.

Våra tre styrelser har utsett en arbetsgrupp som har fått i uppdrag att kondensera ner de förslag som arbetsgrupperna har arbetat fram till ett valmanifest och kampanjmaterial inför valet 2018. Som ett led i detta arbete bjuder vi nu in er medlemmar att vara med och påverka de förslag som arbetsgruppen ska ta fram.

Plats: Moderaterna, sal Skyltfönstret, Blasieholmen 4A

Tid: 22 maj kl. 18.30

Anmälan: Facebook eller epost: st-goran@moderaterna.se

Varmt välkommen!

Essinge-, Kungsholms- och S:t Göransmoderaterna