Medlemsmöte med migrationsminister Maria Malmer Stenegard

En av de viktigaste frågorna för Sverige framåt är integrationen. Det är en avgörande fråga som påverkar många områden. Ökad integration får fler i arbete, förbättrar jämställdhet, bidrar till att minska kriminalitet och ökar delaktigheten i samhället.
Denna kväll kommer migrationsminister Maria Malmer Stenegard berätta om regeringens pågående arbete och om vad som sker framåt. Vi får höra mer om vilka reformer som behövs för att få ordning på integrationen och om grunden för det paradigmskifte inom svensk migrationspolitik som är nödvändigt.
Tid: 11 oktober kl. 18.30, mingel från kl. 18.00
Plats: Moderaterna i Stockholm stad och län, Blasieholmsgatan 4A, vån 9
Anmälan via Facebook.
Varmt välkommen!