Politikutveckling med äldreomsorg, social- och trygghetsfrågor 30/9

Varmt välkommen till en kväll med politikutveckling inom social-, äldre- och trygghetsfrågor hos Kungsholmsföreningarna den 30 september klockan 18.00 i praktsalen, Stora Nygatan 30 (mingel med dryck och enklare förtäring från 17.30). Anmälan sker genom mailadress utbpakungsholmen@moderat.se eller genom facebookevenemanget.

I Stockholms stad har nya moderaterna påbörjat ett arbete med att utveckla partiets politik för att möta stadens framtida utmaningar och börja forma vår politik mot valet 2018. Innan sommaren arrangerade vi en mycket lyckad politikutvecklingskväll inom arbetsmarknads-, näringslivs- och utbildningsfrågor för att alla våra medlemmar skulle få chansen att bidra till Moderaternas politikutveckling. Den 30 september arrangerar vi vårt andra politikutvecklingstillfälle med socialfrågor, äldrefrågor och trygghetsfrågor. Vi har bjudit in Moderaternas gruppledare i Socialnämnden Andrea Ström och trygghetspolitiska gruppens ordförande Lars Svärd som håller korta presentationer inför våra diskussioner. Vi startar kvällen 17.30 med ett trevligt mingel och därefter kommer Andrea och Lars att presentera sina gruppers arbete så här långt och därefter kommer vi att ha diskussion i smågrupper där Andrea och Lars deltar. En sekreterare i varje grupp kommer att anteckna och därefter ser vi till att våra idéer och synpunkter sänds till arbetsgrupperna som en resurs i deras fortsatta arbete.

Detta är vår möjlighet att bidra med egna tankar och vårt Kungsholmsperspektiv till arbetet för Moderaterna i Stockholms stad. Den 12 oktober arrangerar vi vårt sista politikutvecklingstillfälle, då gästas vi av borgarråden Joakim Larsson och Cecilia Brinck för att diskutera stadsbyggnads-, miljö och trafikfrågor.

Varmt välkommen!
Kungsholmsmoderaterna
S:t Göransmoderaterna
Essingemoderaterna