Så blev S:t Göransmedlemmen Stigs och Kerttus idé till moderat politik!

I S:t Göransmoderaterna vill vi att goda idéer från våra medlemmar ska uppmärksammas och lyftas fram för att kunna bli moderat politik och verklighet. Ett exempel är föreningsmedlemmarna Stig och Kerttu Sturessons förslag om att förenkla processen att ta fram tilläggsplaner till detaljplaner. Idén presenterades på S:t Göransmoderaternas årsmöte och har sedan gått hela vägen till att nu utgöra del av Moderaterna i Stockholms stadshus budgetförslag och är därmed ett skarpt politiskt förslag som Moderaterna vill genomföra efter en valseger 2018. Så här gick det till när Stig och Kerttus idé blev moderat politik:

 

Problemet: Stig och Kerttu stötte på problem när de ville glasa in deras balkong, en gammal detaljplan förbjöd inglasning av alla balkonger i huset. Processen att ändra en detaljplan är byråkratisk och ska genomföras av kommunala tjänstemän på stadsbyggnadskontoret. Tjänstemännen prioriterar främst arbete med planer som leder till nya bostäder, vilket är naturligt i en stad med bostadsbrist. Baksidan av det är att frågor som kräver planändringar som kan vara viktiga för enskilda personer, så som balkonginglasning, kan ta flera år att genomföra trots att ändringarna i sig kan vara små och enkla att göra (det kan ibland bara handla om att ändra något enstaka ord i detaljplanen). Tanken väcktes om att Stigs och Kerttus bostadsrättsförening själva borde kunna ta fram ett förslag till tjänstemännen om hur dessa ändringar kan göras, för att hjälpa kontoret och snabba på arbetet.

 

Idé på politiskt förslag: Istället för att kommunens tjänstemän gör planen föreslogs på S:t Göransmoderaternas årsmöte att Stigs och Kerttus bostadsrättsförening själva ska kunna anlita en kvalificerad plankonsult för att göra ett förslag till ny plan och skicka till stadsbyggnadskontoret. Det avlastar tjänstemännen och gör att föreningen själva kan göra grovjobbet med att ta fram förslag till en ny plan vilket snabbar på processen, alltså ett win-win för båda Stig/Kerttu och kommunen. Planen ska sedan kvalitetsgranskas av tjänstemännen och beslutas av stadsbyggnadsnämnden. På så sätt kan processen påskyndas och samtidigt vara kvalitetssäker och rättssäker.

 

Från medlemsidé till moderatpolitik:

  • Stig och Kerttu lade sin idé som en motion på S:t Göransmoderaternas årsmöte där den antogs. Styrelsen i S:t Göransmoderaterna tyckte att idén var så pass bra att den borde drivas vidare och bli en del av partiets politik och därefter verklighet!

 

  • Styrelsen bearbetade idén och skrev en motion om förslaget till förbundsstämman för Moderaterna i Stockholms stad. Under debatten var styrelsens ledamöter uppe och debatterade för förslaget – Som bifölls!

 

  • Styrelsen drev vidare idén och ville hitta en väg att få den genomförd. Fyra S:t Göransmoderater som är invalda i kommunfullmäktige skickade därför gemensamt in förslaget som en motion i Stockholms Stadshus. Föreningens kommunpolitiker debatterade tappert för förslaget under ett kommunfullmäktigesammanträde – men tyvärr ville den Socialdemokratiskt ledda majoriteten inte bifalla motionen.

 

  • Vi beslutade att driva vidare förslag som sedan antogs som en del av Moderaterna i Stockholms stads budgetförslag. Därmed blev förslaget en officiell del av den politik som Moderaterna vill genomföra efter en valseger 2018!

 

Slutsatsen är att politikutveckling och engagemang i S:t Göransmoderaterna gör skillnad. Styrelsen vill att goda idéer från medlemmar ska kunna genomföras på riktigt och vi hoppas att Stig och Kerttus förslag blir det första av många exempel på hur hela föreningen kan arbeta gemensamt för att få igenom nya politiska förslag löser verkliga utmaningar och underlättar för stockholmarna i deras vardag!

 

Joel Laurén

Ansvarig för politikutveckling i S:t Göransmoderaterna