Träffa riksdagsledamot Johan Forssell

Inbjuden talare: Johan Forssell, riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet
Församlingsgården Essinge Kyrkväg 13 på Stora Essingen
Klockan 19.00- ca 20.30 i Brommarummet

Under kvällen diskuterar vi Moderat politik i stort och tränger lite djupare in i frågan om Afghanistan och Sveriges insatser där. Johan Forsell inleder kvällen. Johan är till vardags riksdagslemato för moderaterna och ledamot i Försvarsutskottet samt suppleant i Näringsutskottet.

Under kvällen serveras ett glas vin till självkostnadspris.

Vi är tacksamma om ni anmäler ert deltagande till stgoran@moderat.se eller via Facebook senast den 25 januari 2011.

Varmt välkomna till en trevlig och viktig kväll!

Ian Dickson Lauritzen, Ordf. Essingemoderaterna
Lise-Lotte Fylking, Ordf. S:t Göransmoderaterna
Johan Möller, Ordf. Kungsholmsmoderaterna