S:t Göransmoderaternas årsmöte

Välkommen till S:t Göransmoderaternas årsmöte 18.30 den 12 mars i S:t Görans församlingshus på Arbetargatan 21 med lotteri, lokalpolitik och årsmötestal av Filippa Reinfeldt!

Efter ett fantastiskt roligt och framgångsrikt verksamhetsår är det nu dags för S:t Göransmoderaternas årsmöte 2014. Alla medlemmar i föreningen och gäster från resten av staden är varmt välkomna att delta under kvällen. Under mötet kommer styrelsen som ska leda föreningen under supervalåret 2014 att väljas. Innan mötet kommer vi att lyssna på Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt som talar om aktuella frågor inom sjukvården i länet och vilken roll sjukvårdsfrågorna kommer att spela under valåret. Efter mötet serverar vi middag och dryck till en kostnad av 80 kronor och genomför vårt traditionsenliga föreningslotteri. Anmälan sker genom Facebookeventet, till e-post stgoran@moderat.se eller genom telefonnummer 0706-43 33 07.

Inför valåret har ett omfattande arbete med att ta fram ett lokalt valmanifest genomförts. Detta kommer att behandlas under årsmötet.

Bifogat finner ni verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och valberedningens förslag.

Resultat- och balansräkning 2014

Valberedningens förslag 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Varmt välkommen!
S:t Göransmoderaternas styrelse