Två S:t Göransmoderater till det nystartade mentorprogrammet

Den 4 oktober 2012 hade det nystartade mentorprogrammet för Moderaterna i Stockholms stad kick- off för de 17 utvalda adepterna. Av dessa 17 är 2 från S:t Göransmoderaterna, styrelseledamöterna Mikael Eskman och Sara Jendi Linder. Syftet med programmet är att deltagarna ska få professionell och personlig utveckling för att stärkas i rollen som politiska ledare och förebilder. Mentorprogrammet kommer att pågå under drygt ett år med slutexaminering i december 2013.

– Vi ser fram emot att inleda en spännande resa med våra adepter. Att välja ut 17 personer av 58 nomineringar och ansökningar var ett oerhört svårt jobb. Alla sökande tillmentorprogrammet uppfyllde kriterierna och höll en väldigt hög klass. De visade på stor politisk kunskap, ett starkt engagemang och ledaregenskaper som moderata företrädare bör ha, säger Christina Elffors-Sjödin, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i styrgruppen för mentorprogrammet.

-Jag är oerhört glad och tacksam över att få denna möjlighet som mentorprogrammet innebär. Det ska bli otroligt givande att få en mentor och att få lära känna de andra adepterna, säger Sara Jendi Linder.

-Uppskattar att få medverka i detta program för utveckling som är relativt ovanligt inom politiska organisationer, säger Mikael Eskman.