Ett Kungsholmen för hoppfulla!

Kungsholmen – en trygg stadsdel för alla

Moderaterna vill bryta de senaste årens negativa trend med ökad otrygghet, skadegörelse och klotter. Kungsholmen ska vara en trygg stadsdel att leva, verka och bo i.

 • Trygghetslyft för Kungsholmen med trygghetskameror på utsatta platser, kommunala ordningsvakter och förbud mot tiggeri. Ökad samverkan med företagarföreningar samt en bättre stadsmiljö som bidrar till en mer levande och trygg stadsdel dygnet runt;
 • Nolltolerans mot klotter, nedskräpning och illegala bosättningar – återinför en 24-timmarsgaranti för klottersanering och tömning av fulla papperskorgar.

Kungsholmen – stadsdelen för alla åldrar

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Det är vi, alla boende i stadsdelen, inte stadens politiker eller tjänstemän, som vet bäst vilken förskola eller skola våra barn vill gå på, vem vi vill vända oss till när vi blir sjuka eller vem som ska hjälpa oss när vi blir äldre.

 • Valfriheten inom välfärden ska värnas och utvecklas. En mångfald av utövare inom vård, skola och omsorg är bästa garanten för en välfärd av högsta kvalitet;
 • Inför försöksverksamhet på Kungsholmen och Essingeöarna med hembesök av läkare och sjuksköterskor, så kallade mobila vårdteam, för äldre;
 • Bygg seniorboende i stadsdelen;
 • Genomför ett måltidslyft inom äldreomsorgen.

Kungsholmen – den gröna och levande stadsdelen

Moderaterna vill att Kungsholmen och Essingeöarna ska vara en levande stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser, butiker och restauranger. Stadsdelen har en unik mix av tillgång till vatten och gröna parker men samtidigt närhet till stadens puls.

 • Anlägg sammanhängande gångbana längs vattnet runt hela Kungsholmen;
 • Ökad framkomlighet inom stadsdelen för alla trafikslag genom ändrade parkeringsregler och prioritering av rörlig trafik och kollektivtrafik;
 • Inrätta ett företagarborgarråd och förenkla regler för fler företag;
 • Utveckla Tekniska nämndhuset till bostäder för mer levande stad i nordöstra Kungsholmen, längs Fleminggatan;
 • Anlägg ett torg vid Holger Bloms plats vid Norr Mälarstrand med bl.a. restaurang, soltrappa och handel;
 • Bygg bostäder, förskola och butiker på norra delen av Stora Essingen efter Swedbanks utflytt.