Politiska klubben 20/3

Politiska klubben på ny restaurang

Politiska klubben tog en tur till de nybyggda delarna av Kungsholmen till det område som kallas Lindhagen. Här träffades moderater från föreningarna på ön, men även från andra delar av Stockholm på den italienska restaurangen Il Ponte. Bland besökarna fanns riksdagsledamoten Margatera Cederfeldt, men även icke-medlemmar var med och förgyllde kvällen med intressanta diskussioner om aktuella och historiska samhällsfrågor.