Politiska klubben 20/3

Politiska klubben på ny restaurang Politiska klubben tog en tur till de nybyggda delarna av Kungsholmen till det område […]